Latihan Soal PTIK Pertemuan 11

1. Data terkecil yang memiliki makna, disebut juga…
a. Field
b. Karakter
c. DataBase
d. File (Tabel)
e. Record

2. Model yang data yang biasa disebut juga sebagai model pohon adalah…
a. Model data hirarki
b. Model data berbasis objek
c. Model data relational
d. Model data jaringan
e. Model data phisical

3. Yang bukan termasuk dalam pernyataan-pernyataan SQL adalah…
a. Select
b. Create
c. Delete
d. Drop
e. Interupt

4. Perangkat Lunak yang berfungsi untuk menangani manajemen produksi dalam perusahaan adalah..
a. Data Warehouse
b. Semua benar
c. Data Mining
d. ERP
e. Data Logikal

5. Software yang digunakan untuk mengidentifikasikan trend atau pola yang terdapat pada himpunan data yang sangat banyak dengan sedikit masukkan dari pemakai, adalah…
a. Data Warehouse
b. Semua benar
c. ERP
d. Data Mining
e. Data Logikal

6. Fungsi dari DBMS diantaranya adalah…
a. Administrasi Data
b. Keamanan dan integritas data
c. Independensi data
d. Hardware
e. Performance

7. Basis data yang dimaksudkan untuk diakses oleh sejumlah pegawai dalam sebuah perusahaan dalam sebuah lokasi, adalah jenis…
a. Basis data terdistribusi
b. Basis data konseptual
c. Basis data perusahaan
d. Basis data individual
e. Basis data publik

8. Komponen dari sistem basis data adalah…
a. Hardware
b. Independensi data
c. Keamanan dan integritas data
d. Performance
e. Administrasi Data

9. Model data yang mempunyai ciri, dimana setiap anak mempunyai lebih dari satu orang tua, adalah…
a. Model data jaringan
b. Model data phisical
c. Model data berbasis objek
d. Model data relational
e. Model data hirarki 

10 Keuntungan dari penggunaan DBMS adalah…
a. Independensi data
b. Utilitas
c. Data mining
d. Data security
e. Data warehouse


Latihan Soal PTIK Pertemuan 11
Soal PTIK Pertemuan
11
Soal PTIK BSI
Soal PTIK BSI Pertemuan
11
Soal PTIK Nusamandiri

Soal PTIK Nusamandiri Pertemuan 11

2 komentar on Latihan Soal PTIK Pertemuan 11 :

Unknown mengatakan... on 28 Agustus 2015 pukul 16.26

Âu Đặc Tư hình rồng, dùng hai long trảo có một không hai của hắn, trực
tiếp chế trụ cổ của Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Âu Đặc Tư lùi phắt về
phía sau, trực tiếp giật mạnh Bạch Hùng hoàng ngã đập lưng ra phía sau.

Oanh! Thân thể to lớn của Bạch hùng Hoàng cứ thế nằm ngay đơ ở dưới đáy
biển. Cú long trảo mà Âu Đặc Tư cấu vào cổ Bạch hùng Hoàng đã chứng tỏ
sự thật về sự lợi hại của nó, bởi vì dưới một kích đó, long trảo đã phá
tung yết hầu Bạch hùng Hoàng, những dòng máu nồng nặc ồng ộc chảy ra
khỏi cổ Bạch hùng Hoàng, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ cả người Bạch hùng
Hoàng. Bạch Hùng hoàng mặt trắng bệch, dùng hùng trảo che cổ mình lại,
cả người run rẩy kịch liệt.

Bạch hùng Hoàng đã trọng thương không thể đánh được nữa, trận này dưới
thần dược của tên Đoạn Vân hèn hạ biến thái, Thần Long hoàng Âu Đặc Tư
chuyển bại thành thắng, trở thành người chiến thắng trong trận đầu tiên.
------------------------------------------------------------------------
KoKoNo
22-04-2009, 03:33 AM
Chương 302 : Tái độ diệt sát
dịch vụ hoàn thuế gtgt
dịch vụ kế toán thuế trọn gói
dịch vụ quyết toán thuế
khoá học kế toán thuế
trung tâm kế toán
dịch vụ báo cáo thuế

dich vu ke toan noi bo
dịch vụ dọn dẹp sổ sách trọn gói
kế toán cho giám đốc
học kế toán thực hành
tiếng anh cho người đi làm
khoá học kế toán excel
forum rao vat
mu private

trung tâm kế toán tại tphcm
dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch : workman
Biên tập : Ooppss
Nguồn : Tàng Thư Viện


Đóng băng bắt Bạch hùng Hoàng
Làm giảm sĩ khí quân đoàn địch nhân
Thần Long, kỵ sĩ, hung thần

Anonim mengatakan... on 4 Desember 2022 pukul 05.26

The means this could work is the casino site can give you back 10% of all losses over a sure interval. Max forty spins on Fishin Frenzy Jackpot King at 10p per 카지노 사이트 spin. In addition, it's a quality function for online gambling corporations should you provide fee through PayPal. Users also respect the ease of use of the free PayPal platform. Thus, using of} PayPal is basically secure, however the user ought to check before utilizing a casino whether it's a licensed online gambling home. However, Giropay is a fee service that's offered and used nearly completely in Germany.

Posting Komentar