Latihan Soal PTIK Pertemuan 14 & 15

1. Yang bukan termasuk dalam komponen utama implementasi e-commerce adalah…
a. pengembangan produk
b. product delivery
c. e-marketplace
d. transaksi secara on line
e. promosi

 2. Bentuk e-commerce antara usaha dengan konsumen secara langsung adalah…
a. B2B e-commerce
b. B2C e-commerce
c. C2B e-commerce
d. C2C e-commerce
e. B2E e-commerce

3. Istilah yang sering dipakai untuk mendorong terjadinya transformasi paradigma dalam layanan publik adalah…
a. e-learning
b. e-commerce
c. e-government
d. e-library
e. e-banking

4. Istilah yang dipakai untuk berbagai jenis transaksi bisnis atau komersial yang melibatkan tranfer informasi melalui internet adalah…
a. e-commerce
b. e-banking
c. e-library
d. e-government
e. e-learning

5. Sebelum e-commerce berkembang di internet ada suatu sistem yang sudah diterapkan banyak usaha, yaitu…
a. CAD (Computer Aided Design)
b. CAM (Computer Aided Manufacturing)
c. CAI (Computer Aided Instruction)
d. CAT (Computer Axial Tomography)
e. EDI (Electronic Data Interchange)  
 
6. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan jarak jauh, yang disebut…
a. e-learning
b.  e-banking
c. e-government
d. e-library
e. e-commerce

7. http://indonetwork.co.id merupakan contoh peranan TIK dalam bidang…
a. Keamanan
b. Perbankan
c. Perancangan produk
d. Pendidikan
e. Kesehatan

8. Penyebaran virus “I Love You” yang pernah terjadi merupakan dampak negatif TIK dari sisi…
a. Mempermudah penyebarluasan karya-karya pornografi
b. Mempermudah pertukaran data & informasi
c. Mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif
d. Mendorong munculnya kejahatan jenis baru 
e. Mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat

9. Bentuk keuntungan dengan adanya TIK dalam hal membuka peluang bisnis baru adalah…
a. e-library
b. e-banking
c. e-government
d. e-learning
e. e-commerce

10. http://www.klikbca.com merupakan contoh peranan TIK dalam bidang….
a. Keamanan
b. Kesehatan
c. Perancangan produk
d. Pendidikan
e. Perbankan
 
Latihan Soal PTIK Pertemuan 14 & 15
Soal PTIK Pertemuan
14 & 15
Soal PTIK BSI
Soal PTIK BSI Pertemuan
14 & 15
Soal PTIK Nusamandiri

Soal PTIK Nusamandiri Pertemuan
14 & 15

1 komentar:

Unknown mengatakan... on 28 Agustus 2015 pukul 16.26

chính sách quần ẩu. Nhưng hôm nay, mặc dù Bạch hùng Hoàng mạnh hơn so
với Âu Đặc Tư, nhưng khác biệt cũng không phải là rất lớn. Âu Đặc Tư bây
giờ nếu phải chống lại Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc cũng có sức liều mạng,
thậm chí có thể chiến thắng. Hôm nay chống lại Bạch Hùng hoàng, một tên
mạnh hơn Ba Nhĩ Hi Đặc, nhưng vẫn ở trong cùng một đẳng cấp, nếu phối
hợp với một vài công cụ cũng có thể chiến thắng được. Hơn nữa, cho dù là
Âu Đặc Tư không địch lại, Đoạn Vân cũng sẽ không để cho Âu Đặc Tư chết
trận được.

Ngay từ đầu cuộc chiến đấu, Bạch hùng Hoàng và Âu Đặc Tư phi thân lên,
trực tiếp lấy cứng đối cứng trong không trung.

Oanh! Tiếng năng lượng cường đại nổ tung, làm cho hai bên tướng sĩ đều
tự lui ra phía sau không ít. Để tránh việc ngộ thương, hai chi đại quân
phân biệt lui về phía sau. Giữa đại quân hai bên tự nhiên sinh ra một
khoảng không gian chiến đấu ngàn thước.
dịch vụ dọn dẹp sổ sách
dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ eco green city
học kế toán tại hải phòng
khoá học kế toán thực hành

học kế toán tại long biên
trung tâm kế toán tại hà đông
dịch vụ báo cáo tài chính
dịch vụ kế toán thuế trọn gói
eco green city nguyễn xiển
goldmark city

chung cư 89 phùng hưng
tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

chung cư newskyline
chung cư hateco hoàng mai
chung cư hà nội

Bạch hùng Hoàng không hổ là siêu cấp cao thủ cấp mười ba. Dưới cú va
chạm năng lượng mãnh liệt, Âu Đặc Tư lảo đảo lui lại trăm thước, còn
Bạch Hùng hoàng cũng chỉ lui lại mười thước thôi. Có thể thấy thực lực
song phương chênh lệch dưới một kích này.

Thấy đối phương thực lực không hơn mình, Bạch hùng Hoàng hưng phấn vô
cùng, mãnh công về phía Âu Đặc Tư. Thân hình Bạch Hùng hoàng uy mãnh cao
lớn, đánh mạnh không ngừng vào không trung nơi Thần Long đang bay lượn,

Posting Komentar