Inilah Hal Hebat yang Terjadi Saat Kita Berdzikir

Manfaat Berdzikir - rameteo.blogspot.com
Rameteo - Dzikir atau mengucapkan kata-kata pujian yang mengingat kebesaran Allah SWT, adalah amalan istimewa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dzikir merupakan media yang membuat kehidupan Nabi dan para sahabat benar-benar hidup.

Ibnu al-Qoyyim Rahimahullah mengatakan bahwa dzikir memiliki tujuh puluh tiga manfaat yaitu:
1. Mengusir setan dan menjadikannya kecewa.
2. Membuat Allah ridah.
3. Menghilangkan rasa sedih,dan gelisah dari hati manusia.
4. Membahagiakan dan melapangkan hati.
5. Menguatkan hati dan badan.
6. Menyinari wajah dan hati.
7. Membuka lahan rezeki.
8. Menghiasi orang yang berdzikir dengan pakaian kewibawaan, disenangi dan dicintai manusia. 
9. Melahirkan kecintaan. 
10. Mengangkat manusia ke maqam ihsan. 
11. Melahirkan inabah, ingin kembali kepada Allah. 
12. Orang yang berdzikir dekat dengan Allah. 
13. Pembuka semua pintu ilmu. 
14. Membantu seseorang merasakan kebesaran Allah. 
15. Menjadikan seorang hamba disebut disisi Allah. 
16. Menghidupkan hati. 
17. Menjadi makanan hati dan ruh. 
18. Membersihkan hati dari kotoran. 
19. Membersihkan dosa. 
20. Membuat jiwa dekat dengan Allah. 
21. Menolong hamba saat kesepian. 
22. Suara orang yang berdzikir dikenal di langit tertinggi. 
23. Penyelamat dari azab Allah. 
24. Menghadirkan ketenangan. 
25. Menjaga lidah dari perkataan yang dilarang. 
26. Majlis dzikir adalah majlis malaikat. 
27. Mendapatkan berkah Allah dimana saja. 
28. Tidak akan merugi dan menyesal di hari kiamat. 
29. Berada dibawah naungan Allah dihari kiamat. 
30. Mendapat pemberian yang paling berharga. 
31. Dzikir adalah ibadah yang paling afdhal. 
32. Dzikir adalah bunga dan pohon surga. 
33. Mendapat kebaikan dan anugerah yang tak terhingga. 
34. Tidak akan lalai terhadap diri dan Allah pun tidak melalaikannya. 
35. Dalam dzikir tersimpan kenikmatan surga dunia. 
36. Mendahului seorang hamba dalam segala situasi dan kondisi. 
37. Dzikir adalah cahaya di dunia dan ahirat. 
38. Dzikir sebagai pintu menuju Allah. 
39. Dzikir merupakan sumber kekuatan qalbu dan kemuliaan jiwa. 
40. Dzikir merupakan penyatu hati orang beriman dan pemecah hati musuh Allah. 
41. Mendekatkan kepada ahirat dan menjauhkan dari dunia. 
42. Menjadikan hati selalu terjaga. 
43. Dzikir adalah pohon ma'rifat dan pola hidup orang shalih. 
44. Pahala berdzikir sama dengan berinfak dan berjihad dijalan Allah. 
45. Dzikir adalah pangkal kesyukuran. 
46. Mendekatkan jiwa seorang hamba kepada Allah. 
47. Melembutkan hati. 
48. Menjadi obat hati. 
49. Dzikir sebagai modal dasar untuk mencintai Allah. 
50. Mendatangkan nikmat dan menolak bala. 
51. Allah dan Malaikatnya mengucapkan shalawat kepada pedzikir. 
52. Majlis dzikir adalah taman surga. 
53. Allah membanggakan para pedzikir kepada para malaikat. 
54. Orang yang berdzikir masuk surga dalam keadaan tersenyum. 
55. Dzikir adalah tujuan prioritas dari kewajiban beribadah. 
56. Semua kebaikan ada dalam dzikir. 
57. Melanggengkan dzikir dapat mengganti ibadah tathawwuf. 
58. Dzikir menolong untuk berbuat amal ketaatan. 
59. Menghilangkan rasa berat dan mempermudah yang susah. 
60. Menghilangkan rasa takut dan menimbulkan ketenangan jiwa. 
61. Memberikan kekuatan jasad. 
62. Menolak kefakiran. 
63. Pedzikir merupakan orang yang pertama bertemu dengan Allah. 
64. Pedzikir tidak akan dibangkitkan bersama para pendusta. 
65. Dengan dzikir rumah-rumah surga dibangun, dan kebun-kebun surga ditanami tumbuhan dzikir. 
66. Penghalang antara hamba dan jahannam.
67. Malaikat memintakan ampun bagi orang yang berdzikir. 
68. Pegunungan dan hamparan bumi bergembira dengan adanya orang yang berdzikir. 
69. Membersihkan sifat munafik. 
70. Memberikan kenikmatan tak tertandingi. 
71. Wajah pedzikir paling cerah didunia dan bersinar di ahirat. 
72. Dzikir menambah saksi bagi seorang hamba di ahirat. 
73. Memalingkan seseorang dari membincangkan kebathilan.
 

0 komentar on Inilah Hal Hebat yang Terjadi Saat Kita Berdzikir :

Posting Komentar