Hack Deep Freeze Versi 7 Terbaru

Untuk menjebol system keamanan di Deep Freeze 7 bisa Brada lakukan hanya dengan beberapa kali klik saja dengan menggunakan tool Anti Deep Freeze 0.4.
Anti Deepfreeze 0.4 ini adalah tool yang di gunakan untuk membuka proteksi Deepfreeze 7 sehingga Brada bisa menonaktifkan Deepfreeze 7 dan meng uninstall nya. Untuk menjebol password pada Deep Freeze 7 dan mengganti nya dengan password yang baru berikut Cara nya:
1. Download Anti Deep Freeze 0.4
2. Setelah download jalankan tool Anti Deep Freeze 0.4
3. Pada “Bypassing method” pilih “Bypass exist process”
4. Klik “Start”
5. Akan muncul “enter password”. Kosongkan password dan klik “OK”
6. Klik menu “Password “
7. Masukkan password baru Brada pada ” Enter New Password” dan “Confirm Password”
8. Klik “Apply Brada reboot”. otomatis komputer restart dan pergantian password selesai.
Selain cara diatas, Brada juga bisa menggunakan fitur “Open new process (Recommended)”.
Berikut cara nya:
1. Pada “Bypassing method” pilih “Open new process (Recommended)”
2. Akan muncul “enter password”. Kosongkan password dan klik “OK”
3. Pilih “Boot thawed”
4. Klik “apply and reboot”. Otomatis windows akan restart
5. Setelah restart, maka sudah dapat di pastikan Deep Freeze 7 Brada sudah menjadi non aktif. Karena Deep Freeze 7 sudah non aktif maka Brada      bisa meng uninstal Deep Freeze 7
6. Untuk meng uninstal atau menghapus Deep Freeze 7 bisa dilakukan dengan menggunakan sofware Deep Freeze 7. Bila sofware nya sudah tidak ada, Brada bisa download kembali.
Cara Uninstal Deep Freeze 7
- Klik 2x pada sofware Deep Freeze 7
- Klik “NEXT”
- Klik “Uninstal”
Proses uninstal Deep Freeze 7 telah selesai. Jika Brada masih ingin menggunakan Deep Freeze 7 bisa instal kembali Deep Freeze 7 nya.
Jika suatu saat Brada lupa kembali password nya, Brada tinggal gunakan tool Anti Deep Freeze 0.4 untuk menonaktip Deep Freeze 7.
Download Anti Deep Freeze Disini
Download Deep Freeze Standard 7.0.220 Disini

1 komentar:

đa mengatakan... on 19 Agustus 2015 pukul 16.28


Thần thông của con rối Tiên Vệ vốn có thể giúp hắn gia tăng thành sáu phần nắm chắc có thể rời khỏi. Nhưng lực hút tự nhiên bùng nổ, khiến cho sáu phần nắm chắc này chỉ còn lại có hai phần… …

Vương Lâm không thất vọng, chỉ với thái độ bình tĩnh vượt qua hai năm này.

dong tam
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhạc sàn cực mạnh
tổng đài tư vấn pháp luật
công ty luật hà nội
số điện thoại tư vấn luật
dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Tu vi hắn sau khi đạt tới Vấn Đỉnh, dần dần tăng chậm lại. Dù sao Vấn Đỉnh cũng là đỉnh cao đầu tiên của tu đạo, Tinh Không tuy lớn nhưng có mấy người có thể đạt tới đỉnh đầu tiên này….

Ngoại trừ một số ít người có khả năng thiên phú, chưa tới vài năm đã đạt tới đỉnh, ai không phải trải qua ma luyện chứ. Tư chất Vương Lâm cực kỳ tầm thường, nếu không có một đạo tâm cứng rắn và có những trải nghiệm đặc biệt thì rất khó đạt đến được bước này.

Vấn Đỉnh Trung Kỳ, Hậu Kỳ, đại viên mãn, ba cửa ải này đã ngăn trở biết bao nhiêu tu sĩ, vắt kiệt hết tuổi thọ của bao nhiêu người, giống như ba ngọn núi lớn khó có thể vượt qua, ngăn cản phía trước Vương Lâm.

Hai năm nay, Vương Lâm lấy sự tĩnh tâm, yên lặng cảm thụ ý chí bên trong Cự Phú. Bên trong Cự Phú có một một thức kiếm quyết, chỉ có một thức !

Posting Komentar